فصل دهم: در حقيقت مردان و زنان


الخاتون: آنكه معشوق بسيار دارد.
الكدبانو: آنكه به يك عاشق قانع نباشد.
الفقيره : آنكه غريبان را خواهد.
الريش: دست آويز متفكران.
الزنا: مثله.
مخ الخمار: طعامي كه زنان از بهر شوهر سازند.
المحتضر: جواني كه ريشش دميده باشد.
الميت: ريش برآمده.
الريش: منشور عزل ابد.
الگريستني: حالت خوشروئي كه ريشش برآيد.
القواد: مقرب ملوك.
المشكور: سعي او.

/ 2 نظر / 13 بازدید
هاله

سلام یادم باشه دیگه به هیچ خانمی نگم کدبانو .....

مريم

سلام بازهم که دير به دير آپ می‌کنی؟