مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

برای اصحاب نظر و فراست عرضه می دارد که متکلم این حروف «عبید زاکانی بلغه الله غایت الامانی» اگر چه در علم مایه ای و در هنر پایه ای ندارد امّا از اوان جوانی به مطالعه ی کتب و سخن علما و حکما اهتمام داشت، تا در این روزگار که تاریخ هجرت به هفتصد و پنجاه رسید از گفتار سلطان الحکما «افلاطون» نسخه ای مطالعه افتاد که برای شاگرد خود «ارسطو» نوشته بود و یگانه ی روزگار «خواجه نصیرالدین طوسی» از زبان یونان به زبان فارسی ترجمه کرده و در اخلاق ثبت نموده، با چندین نامه الخصوص پندنامه ی شاه عادل، «انوشیروان»، که بر تاج رفیع فرموده به خواندن آن خاطر را رقبتی عظیم باشد و بر آن ترتیب پندنامه ای اتفاق افتاد درویشنامه از شائبه ی ریا خالی و از تکلفات عاری تا نفع او عموم خلایق را شامل گردد و مؤلف نیز به واسطه ی آن از صاحبدلی بهره مند شود. امید که همگان را از این بند کلمات حظی تمام حاصل آید.

 

اگر شربتی بایدت سودمند
زداعی شنو نوشداروی پند
ز پـــرویزن مـــعرفت بــیخته
به شــهر ظـرافت بر آمیخته
 

/ 6 نظر / 12 بازدید
موز ماهی

سلام بسيار مشعوف شدم از يافتن بلاگ شما. صفحه تان بسيار مفيد است.

هاله

سلام کجاييد؟خبری ازتون نيست؟

مريم

برديا جان سلام سال نو مبارک. اميدوارم سال خوبی‌رو پيش رو داشته باشيد.