10 پند چهارم

1. مردان مست را چون خفته دریابید تا بیدار نشوند فرصت را غنیمت دانید.

2. طعام و شراب تنها مخورید که این شیوه ی کار قاضیان و جهودان باشد.

3. حاجت بر گدازادگان مبرید.

4. غلام بچگان ترک را تا بی ریشند به هر بها که فروشند بخرید و چون آغاز ریش درآوردن کنند به هر بها که خرند بفروشید.

5. در کودکی کون از دوست و دشمن و خویش و بیگانه و دور و نزدیک دریغ مدارید تا در پیری به درجه ی شیخی و واعظی و جهان پهلوانی و معروفی برسید.

6. غلام نرم دست خرید نه سخت مشت.

7. شراب از دست ساقی ریش دار مستانید.

8. در خانه ی مردی که دو زن دارد آسایش و خوشدلی و برکت مطلبید.

9. حاکمی عادل و قاضی که رشوه نگیرد و زاهدی که سخن ریا نگوید و حاجبی که با دیانت باشد و کون درست صاحب دولت در این روزگار مطلبید.

10. بر وعده ی مستان و عشوه ی زنکان و عهد قحبگان و خوش آمد کنگان کیسه مدوزید.

/ 5 نظر / 22 بازدید
هاله

سلام توی دوتا پست قبلیم نوشتم که بدبخت ملتی که تاریخش رو ندونه و در ادامه نوشتم که بدبخت دولتی که تاریخش رو فراموش کنه!!! دولتمردای ما هم که به غیر تاریخ همه چیز یادش رفته.... زنده باد مردم[گل]

مریم

سلام سال نو مبارک. امیدوارم سال خوبی‌رو پیش رو داشته باشید [لبخند]