فصل دهم: در حقيقت مردان و زنان

الخاتون: آنكه معشوق بسيار دارد.الكدبانو: آنكه به يك عاشق قانع نباشد.الفقيره : آنكه غريبان را خواهد.الريش: دست آويز متفكران.الزنا: مثله.مخ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

فصل نهم : در كدخدایی وملحقات آن

المجرد: آنكه به ريش دنيا خندد.الغول: دلاله.الشقی :كدخدا.ذوالقرنين :آنكه دو زن دارد.اشقی الاشقياء :آنكه بيشتر دارد.القلتبان و الترشروی: پدر زن.السليطه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
مرداد 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
11 پست
آبان 85
15 پست
مهر 85
15 پست
شهریور 85
15 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
34 پست
خرداد 85
3 پست